Vélemény

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nyelvőrségen – Virágok és személynevek

„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, / Minden madár társat választ, virágom, virágom…” – dúdoljuk az olasz virágénekből magyarosított csángó népdalt. Eközben aligha gondolunk arra, hogy őseink századokkal ezelőtt a természet megújulásának az évszakát kikeletként emlegették.

A szinesztézia

Az emberi agy működéséről még alig tudunk valamit. A gondolkodás és még inkább az alkotó gondolkodás titokzatos folyamatairól csak az utóbbi egy-két évtizedben nyertek tudományos adatokat az agykutatók. Az eddig megismert tények már-már alkalmazhatók a tehetségkutatás és a képességfejlesztés terén.

A fiú és a nő

Ölni lehet otthon vagy távol, egyedül vagy segítséggel, magunkat és másokat, fegyverrel vagy anélkül. Forgách András darabjában a miértek és hogyanok kerülnek előtérbe, több szereplő szívszaggató, könnyfakasztó – hol szomorúságtól, hol vidámságtól – sorsán keresztül. Egyetlen a közös bennük: szenvednek, a maguk módján.

Mit eszünk a jövőben?

Az élelmiszerhiány meghatározza a jelenkor világpolitikáját. Főleg Ázsia és Afrika lakosainak szaporodása – az élelmezésügyi szakemberek szerint – rövidesen érezhető és akár kritikus méreteket öltő víz- és élelmiszerhiányhoz vezethet.

Moszkva ostroma

Ha van még, aki úgy gondolja, hogy ez a Moszkva utcai történet, a sokak számára ma is kultikus helynek számító egykori nyomdaklub helyén működő kulturális romkocsma harminc napos bezárása egyszerű csendháborítási eset, az mélységesen téved. Itt kultúrharcról van szó, a történet erősen hajaz az érdemei elismerése mellett lecserélt Bajor Andor utcanév esetére.

A reform válsága

„Quius regio, eus religio” – Néhány hónappal ezelőtt Cseke Attila volt egészségügyi tárcavezető mondta, hogy a török egészségügy példamutató modernizálása és fejlődése többek között annak is köszönhető, hogy ott, Törökországban a reformot felvállaló miniszter több mint tíz évig ült a bársonyszékben, és volt ideje arra, hogy a kigondolt átalakításokat lépésről lépésre végrehajtsa. Az eredmény egy nyugati mércével is értékelve modern, világszintű, hatékony rendszer, ahol a szakemberek jövedelme megfelel a felelősen végzett munka értékének.

Mi változhat az egészségügyben?

Több mint másfél évtizede, 1995-ben kezdődött el a román egészségügy biztosítás rendszerű, kapitalista szemléletű megreformálása. Azóta immár a harmadik alaptörvény kerül bevezetésre, de a mai napig nem sikerült tisztázni a már megfogalmazott alapelvek érvényesítésének valós lehetőségeit.

Halottak napi gondolatok

Tavaszt idéző napsütést, falevélhintésű aranyszőnyeget terít az ősz az emlékezőkre. Akácok lecsupaszított újai között mézként csorog a fény, miközben a fájdalmak tövisein fennakadt gyászkendőket kifehéríti a megbékélés.

Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább…

A címben jelzett Reményik-verssor tér vissza gondolataim közé újra és újra, miközben egy iskolaigazgató súlyos dossziéhalmazt lapozva mutatja fel a fehéren-feketén leírt hivatalos bizonyítékokat arra, hogy amit elvettek tanintézetétől, az az övék.

Virág elvtárs és a sajtószabadság – Jegyzet

Ha valaki azt hangoztatja, hogy jelenleg sajtószabadság van kies tájainkon, az vagy nem ismeri a valóságot, vagy szándékosan lódít. Mert hát megírni meg lehet ugyan a történéseket, az viszont már kérdéses, hogy garantáltan minden következmény nélkül. Másrészt a társadalom eme szegmensére is érvényes, hogy a törvények kijátszhatók.

Oldalak