fejedelem

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Rhédeyek Váradon (7.) – Ifj. Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem

A családi levéltárban fennmaradt irományok „huszti vagy ifjú” Rhédey Ferencnek nevezték, megkülönböztetésül atyjától, „öreg és szentjobbi” Rhédey Ferenctől. Már fiatalon akarva-akaratlan belesodródott hazája legnagyobb történelmi viharaiba.

A Rhédeyek Váradon (3.) – Id. Rhédey Ferenc várkapitány

A váradi kapitány Báthori Gábor tragikus elhunytáig megmaradt a fejedelem hűségén. Sógora, Bethlen Gábor trónra lépése után Erdély új urának legfontosabb támasza lett. A két férfiú vállvetve védte meg Végvárad erősségét a prágai udvar követelőzései ellen.

A Rhédeyek Váradon (2.) – Id. Rhédey Ferenc várkapitány

A váradi kapitány inkább tanáccsal, mint karddal szolgált a Rákóczi Zsigmond után trónra lépő Báthori Gábornak. Hathatósan működött közre a hajdúmozgalmak lecsendesítésében, illetve a Magyarországgal való egyezség létrehozásában, és megtartotta Erdélynek Végváradot.

Gróf Teleki Mihály, Erdély kancellárja (1.)

Az Erdélyi Fejedelemség végidejének, a XVII. század második felének egyik legbefolyásosabb politikusa volt, három fejedelemnek is bizalmi embere. Tanácsúr, diplomata, generális, a két nagyhatalom, Ausztria és a török birodalom által szorongatott ország váltakozó irányultságú – emiatt még életében sokat bírált –, népe érdekeit élete végig érvényesíteni óhajtó államférfija.

Báthory Zsigmond, a négyszer lemondó fejedelem (2.)

Erdély egyik legválságosabb időszakában, a 15 éves háborút megelőző években kezdte uralkodását. Országa két szomszédos nagyhatalom között vergődött, s az egyébként tehetséges, de gyenge jellemű Zsigmond örökös bizonytalankodásával tovább mélyítette a krízist.

Négyszer mondott le Báthory Zsigmond (1.)

Erdély egyik legválságosabb időszakában, a 15 éves háborút megelőző években kezdte uralkodását Báthory Zsigmond. Országa a két szomszédos nagyhatalom halálos ölelésében fuldoklott, s az egyébként tehetséges, de gyenge jellemű fejedelem az örökös bizonytalankodásával tovább mélyítette a krízist.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (3.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb Gutkeled nemzetségből eredt.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (2.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb származású Gutkeled nemzetségből eredt.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (1.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb származású Gutkeled nemzetségből eredt.