iskola

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Élesd pályázik és fejlődik

Az élesdi városvezetés több pályázatot is benyújtott a Vidékfejlesztési Alaphoz. Ezek sorsásról és a városban, illetve a hozzá tartozó községekben folyó munkálatokról KAJÁNTÓ PÁL alpolgármester tájékoztatta a Biharország olvasóit. „Végzem a napi munkámat, és harcolok a magyarság megmaradásáért és jogainak megvédéséért” – Kajántó Pál eme mondatát sokan tekinthetnék követendő példának.

Aki Micskén marad, őrzi a hagyományt

Micske neve oklevelekben már a XIII. században előfordul, első ismert földbirtokosa a Borsa nembeli Lóránd vajda, majd annak testvére, Kopasz nádor volt. A Nagyvárad–Margitta országút mentén, a Berettyóhoz közel fekvő település közigazgatásilag ma Vámoslázhoz tartozik.

Fényes Elek szülőfaluja, Csokaly

Csokaly nevét oklevelek 1338-ban említették először, Chokolként. A Gutkeled nemzetség birtoka volt, 1373-ban a Zólyomi családé, később a makófalvi Makó famíliáé. 1563 után Varkocs Tamás eszközöl ki a falunak adománylevelet.

Iskola másként Nagyszalontán

Rendhagyó tanórákkal, a diákok javaslatainak figyelembevételével megszervezett különleges programok szerint zajlott az oktatás április 7–11. között a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban, az Iskola másként hetében.

Állatszerető székelyhídi diákok

Sokan ismerik vagy legalábbis hallottak már az Assisi Szent Ferencet körüllengő legendáról. Korában, a XIII. században felismerte mindannak a fontosságát, amivel a ma embere még mindig „nyűglődik”: a környezetében lévő állatvilág megóvásának, szeretetének szükségességét.

Viki bácsi, az igazgató

Közel négy évtizednyi pedagógusi szolgálat és tizenöt évnyi igazgatói munka után nyugdíjba vonul HEGYESI VIKTOR, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Középiskola tanára.

Svájci hangulat Élesden

A Művészetek Menedzsmentjéért Egyesület (AMA) által kezdeményezett, A világ a te iskoládban elnevezésű projektbe bekapcsolódott az élesdi Constantin Şerban Nyolcosztályos Iskola is Svájc a mi iskolánkban című projektjével.

Élesdi elsősök rendhagyó órái

„Másféle iskolába” járt húsvét előtt – tanügy-minisztériumi rendelet alapján – az élesdi Constantin Şerban Nyolcosztályos Iskola maroknyi elsős csapata is, és nagyon élvezte tanítója és a szülők által összeállított programot.

Rendőrnap Érmihályfalván

A vakáció előtti héten az Iskola másképpen elnevezésű országos program keretében a kisebb és nagyobb diákok számos közintézmény működésébe nyerhettek betekintést. A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság is erre az időszakra szervezett több bűnmegelőzési tájékoztatót.

Életmentést is oktattak

A Bihar Megyei Crişana Katasztrófavédelmi Felügyelőség a tanfelügyelőséggel együttműködve vett részt az Iskola másképpen címet viselő országos programban.

Oldalak