iskola

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Iskolanap Berettyószéplakon

A húsvéti vakációt megelőző héten, az Iskola másképp országos program keretein belül számos rendezvényre került sor a berettyószéplaki szakközépiskolában is. Mind a magyar, mind román tagozaton kézműves foglalkozásokat tartottak, versenyeket, vetítéseket, környezetvédelmi akciókat szerveztek.

Egy „élő szótár” előnyei

Pugna (Takó) Monica Nagyszalontán született, az Arany János Középiskolában érettségizett, a Nagyváradi Egyetemen szerzett román–angol szakos pedagógusi diplomát 2003-ban. Egy évig otthon, a mezőgazdasági középiskolában tanított, majd követte élete párját, akit lakó- és munkahelye egyaránt Papfalvához kötött. Versenyvizsgával foglalta el a Tóti Általános Iskola román katedráját. Három évvel ezelőtt Vincze Nándor polgármester és tanártársai kapacitálására elvállalta az intézmény igazgatói tisztségét, melyet mindmáig betölt.

Ahol prioritás az iskola

Orbán Ilonáa, a berettyószéplaki szakközépiskola aligazgatója széplaki születésű, az általános iskolát itt végezte, a nagyváradi ma Adyról (akkor még Moghioroş) elnevezett középiskolában érettségizett, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai tudományegyetemen szerzett matematikatanári diplomát 1989-ben. Bályoki kitérő után 1998-ban hazakerült, a szakközépiskola magyar tagozatán tanítja a matematikát, és 2004 óta az aligazgatói tisztséget is betölti.

Esélyt adnak a felzárkózásra

Zelina Júlia, a Monospetri Általános Iskola igazgatója Papfalván született, az általános iskolát ott végezte el, majd Temesváron tanulta ki a központifűtés-, víz- és gázszerelést, és érettségi után a tanult szakmában kezdett el dolgozni. A honvágy azonban hazahozta, és helyettesítő tanárként francia és román nyelvet tanított.

Iskolákat vontak össze

Rendkívüli ülésen tárgyalta Nagyvárad önkormányzatának döntéshozó testülete a fennhatósága alá tartozó tanügyi intézményrendszer átszervezéséről szóló tervezetet. Az oktatás minden szintjét magában foglaló hálózat kialakítása, illetve költségcsökkentés céljából összevontak több óvodát és iskolát. Az ortodox egyház és a szülőbizottság tiltakozása ellenére ezt történt a görögkeleti felekezeti tanintézettel is, amit elköltöztettek a Rogériuszról.

Séta a múltmentő Érkeserűben

Érkeserű a jég hátán is megélők faluja. Viszonylagos elzártságukból adódóan megtanulták, igazából önmagukra számíthatnak. A régi rendszer alatt is megtalálták a módját a boldogulásnak, több fiatalnak sikerült továbbtanulni egyetemeken, mint a hasonló településekről. Falujáró sétánkra Faur-Kiss Angéla helyi tanácsos kísérte el munkatársunkat.

Iskolakezdés Észak-Biharban

A múlt héten kezdődött meg a 2011/12-es tanév. Alábbi körképünkben arról számolunk be, hogyan készültek fel egyes észak-bihari önkormányzatok az iskolakezdésre. Micskén, Kágyán, Bogyoszlón, Érszőllősön, Berettyószéplakon, Szalacson és Mihályfalván érdeklődtünk.

Iskola viseli a mártír jegyző nevét

Szacsvay Imre Általános Iskola néven kezdte meg az új tanévet a nagyváradi hajdani 9. számú, majd George Coşbuc nevét viselő tanintézet. A diákok, szülők, tanárok, világi és egyházi elöljárók az Országgyűlés jegyzői karának reprezentánsaival együtt gyűltek össze az évnyitó-névadó ünnepségre.

Megnyitotta kapuit a margittai önálló magyar iskola

Először tartottak tanévnyitót a Horváth János Iskolaközpontban, amely egyúttal a tanintézet avató ünnepsége is volt. A rekord idő alatt elkészült két épület teljes belső felújítással várja a tanulókat. Több mint 800 gyerek kezdte el, illetve folytatja tanulmányait a magyar iskolában.

Érmelléki tanévnyitó

A legtöbb tanintézetben nem is annyira az ingatlanok állapota, a teremhiány jelenti a gondot, hanem nebulók hiánya, a gyermekszám csökkenés. A székelyhídi Petőfi Sándor líceum e tekintetbe reménykedve tekint a most kezdődött tanév elé, hisz az eddig megszokott két magyar kilencedik osztály helyett immár második alkalommal hármat indítanak, valamint egy román tannyelvű

Oldalak