katolikus

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

„Krisztus szeretete hívott minket egybe”

Első alkalommal tartottak katolikus kórustalálkozót a nagyváradi egyházmegyében, melyre a jelek szerint volt igény, mivel 15 kórus jelentkezett a közös éneklésre a nagyváradi székesegyházban.

Oda rendelik, ahol építkezni kell

A csángóföldi DUMA FERENC tiszteletbeli kanonok az ország számos vidékét megjárta, hogy papi hivatását betölthesse. Másfél-másfél évtizedes krasznai, majd szalacsi szolgálat után a közelmúltban helyezték át ismét, ezúttal Székelyhídra.

Papszentelés volt Nagyváradon

Husztig Róbert akolitust diakónussá, Tóth Attila Levente és Kruzslitz Imre diakónusokat pedig áldozópappá szentelte Böcskei László római katolikus megyéspüspök múlt szombaton délelőtt a bazilikában megtartott szentmisén.

Megsokszorozódott az örömük

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye idei ifjúsági találkozóján, a hónap elején közel félezer fiatal válaszolt a szentírási buzdításra: „Örüljetek az Úrban szüntelenül!”(Fil 4,4).

Király-ereklyével ünnepelt Szentjobb

A szentjobbi katolikusság ismét történelmet írt, az államalapító király egy csontdarab-ereklyéje a faluhoz mindig hű Tempfli József szentjobbi apát jóvoltából a településre került. Hagyományteremtő szándékkal Szent István ünnepén körmenetet tartottak, amelyen a katolikus és református hívek egyaránt jelen voltak.

Emlékezés II. János Pál pápára

Fügedy Anikó tanítónő hagyományt teremtett Margittán azzal, hogy minden évben megemlékező műsort szervez a II. János Pál pápa halálának évfordulójához legközelebb eső vasárnapon. Eddig a Caritas Catolica nagytermében gyűltek össze az emlékezők, idén a kórház konferenciaterme adott otthont a rendezvénynek.

Színvonalas falunap Bélfenyéren

Gyermekprogramokkal és ünnepi szentmisével kezdődött vasárnap a falunap Bélfenyéren. A római katolikus templomban déltől a Hajdú-Bihar megyei Újiráz plébánosa, Dénes Zoltán celebrált misét Kiss Márton helybéli plébános köszöntését követően.