Szilágyi Aladár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nagyvárad legjelesebb szülötte (2.)

A tanulmányait Váradon kezdõ szépreményû diák Kolozsvárott folytatta stúdiumait, továbbképzésének színhelye Krakkó, majd Bécs volt, felsõfokon Rómában tanult. Három esztendei gráci tanárkodás után visszarendelték a rend vágselyei házába, ahol teljes vértezettel kezdte el a protestantizmus elleni küzdelmet.

Nagyszalonta ifjabbik Aranya

Ha egyebet nem, annyit mindenki tud róla, hogy ő Arany János fia, hogy ő a „címzettje” Petőfi Sándor „Laci te, / Hallod-e? / Jer ide…” kezdetű remek gyermekversének. Az viszont kevésbé közismert, hogy a legjobb magyar verses regény szerzője, jeles népmesegyűjtő, műfordító, igényes irodalmi tanulmányok szerzője, tevékeny közéleti férfiú, sikeres bankszakember volt. És nem utolsó sorban apja irodalmi hagyatékának lelkiismeretes gondozója.

Nevezetes bihariak: ifj. Irinyi József

Albison született, 1822-ben. Gyermekkora első éveit szülőfalujában töltötte, ahol apja, Irinyi János, a jeles mezőgazdász tevékenykedett. Jogásznak készült; akár édesapja és bátyja, a nagynevű vegyész, tanulmányait Nagyváradon kezdte, majd a debreceni Református Kollégiumban folytatta.

Ifj. Irinyi János, a vegyész

A legtöbb forrás szerint 1817-ben született Nagylétán, a mai Létavértesen, a jeles mezőgazdász, id. Irinyi János első fiaként. Egyes szerzők szerint nem ott, hanem édesapja szülőhelyén, az ugyancsak a történelmi Biharhoz tartozó Zsákán, mások szerint viszont – akárcsak öccse, József – Albison látta meg a napvilágot a zajtalan gyufa feltalálójaként ismert vegyész.

Egy nevezetes bihari familia: Id. Irinyi János

Sorozatunk a történelmi Bihar vármegye egyik jeles nemzetsége néhány nagyhírű képviselőjének a pályáját vázolja fel. Idősebb Irinyi János 1787-ben született Biharban, Zsákán, 1856-ban halt meg az ugyancsak Bihar megyei Nagylétán. Tanulmányait Nagyváradon kezdte, Egerben fejezte be. Kora ifjúságában gazdászatra adta magát, előbb báró Mandell Károly székelyhídi, utóbb nagylétai uradalmában töltött 40 évet.

Oldalak