Szilágyi Aladár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bem hadnagya, Garibaldi őrnagya (1.)

Bihar vármegye báródsági kerületének szülötte, PAVEL PAPP DE POPA tábornok (Báródbeznye, 1827 – Chiavari, 1908) négy országot átfogó, rendhagyó katonai pályafutását az 55. bihari honvéd gyalogzászlóalj őrmestereként kezdte, az olasz hadsereg vezérkari tábornokaként fejezte be.

A puritanizmus bajnoka, Tolnai Dali János (1.) – (Nagyvárad, 1606 – Tarcal, 1660)

A konzervatívvá kövesedett, feudális jelleget magára öltő református egyház hitelvi megújítását, intézményi és szertartásokbeli reformját szorgalmazó férfiú I. Rákóczi György uralkodása alatt a sárospataki iskola rektora, a felnőttoktatás úttörője volt. Merész elvei miatt egyháza részéről sok üldöztetésben volt része.

Vég-Várad teljes pompájában ragyogjon

Befejezéséhez közeledik Nagyvárad várának felújítása. Az építők decemberben adják át a munkájukat. Csak a belső várudvar helyreállítása marad el, addig, amíg a régészek teljes egészében fel nem tárják a királysírokat rejtő gótikus székesegyház és a korábbi, román stílusú templom maradványait.

Művészettörténész, régész, akadémikus

NAGY LAJOS (Nagyvárad, 1897. március 15. – Budapest, 1946. december 10.) a történettudományok jeles képviselője volt, annak a Várad szülöttei körében képződött szellemi csillagképnek a tagja, amelyik nagymértékben járult hozzá a magyar tudományosság gazdagításához.

Gróf Teleki Mihály, Erdély kancellárja (2.)

Az Erdélyi Fejedelemség végidejének egyik legbefolyásosabb államférfija volt a XVII. század második felében. Három fejedelemnek is bizalmi embere, tanácsúr, diplomata, generális.

Gróf Teleki Mihály, Erdély kancellárja (1.)

Az Erdélyi Fejedelemség végidejének, a XVII. század második felének egyik legbefolyásosabb politikusa volt, három fejedelemnek is bizalmi embere. Tanácsúr, diplomata, generális, a két nagyhatalom, Ausztria és a török birodalom által szorongatott ország váltakozó irányultságú – emiatt még életében sokat bírált –, népe érdekeit élete végig érvényesíteni óhajtó államférfija.

A toldi modell

A nemzetközi műúttól Biharkeresztesnél nyugatra leágazó mellékút vezet a mintegy hat kilométernyi távolságra rejtőző zsákfaluba. A történelmi Bihar megye Trianon után magyar peremvidékké silányult kishazájának megannyi apró helysége az utóbbi két-három évtizedben vált a mélyszegénység színterévé. A kilátástalanságnak ebből a tengeréből néhány esztendeje emelkedőfélbe került Told a reménység szigete.

Ádám György orvos, az ELTE volt rektora

A Nagyváradon született akadémikusok alkotta csillagképnek egyik legkiválóbb tagja, aki a pszichofiziológia művelőjeként, agykutatóként, esszéíróként, egyetemi tanárként, intézmények vezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a XX. és XXI. századi magyar tudományosság nemzetközi hírnevének öregbítésében.

Báthory Zsigmond, a négyszer lemondó fejedelem (2.)

Erdély egyik legválságosabb időszakában, a 15 éves háborút megelőző években kezdte uralkodását. Országa két szomszédos nagyhatalom között vergődött, s az egyébként tehetséges, de gyenge jellemű Zsigmond örökös bizonytalankodásával tovább mélyítette a krízist.

Oldalak