Szilágyi Aladár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Négyszer mondott le Báthory Zsigmond (1.)

Erdély egyik legválságosabb időszakában, a 15 éves háborút megelőző években kezdte uralkodását Báthory Zsigmond. Országa a két szomszédos nagyhatalom halálos ölelésében fuldoklott, s az egyébként tehetséges, de gyenge jellemű fejedelem az örökös bizonytalankodásával tovább mélyítette a krízist.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (3.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb Gutkeled nemzetségből eredt.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (2.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb származású Gutkeled nemzetségből eredt.

Somlyói Báthory Gábor, Erdély fejedelme (1.)

Életútjának ígéretes kezdete (1589. augusztus 15.) és tragikus vége (1613. október 27.) egyaránt Váradhoz kötődik. Családja történelmi nevezetességű família volt, a sváb származású Gutkeled nemzetségből eredt.

Váradi Péter kalocsai érsek, humanista (3.)

„Ó, ha atyád (Mátyás király), az én uram oly készséggel hallgatott volna igaz tanácsaimra, mint amaz szép hazugságokra, miket talpnyalói, hogy kedvét leljék, kitaláltak, úgy hiszem, akkor én sem estem volna gyanútlanul irigyeimnek ellenem ásott vermébe, sem méltóságod nem élne most aggodalmak közt.”

Váradi Péter kalocsai érsek, humanista (2.)

Heltai Gáspár: „Jeles és igazságszerető ember vala, nem hallgata veszteg, sem szól vala …mint a többi tanácsok a királynak kedvére, hanem szüntelen korpázza vala a királyt”. Révay Péter: „Mátyás az ellenséggel szemben érzett haragjának keserű poharát Péter kalocsai érsekre zúdította, saját kezével többször megütötte, sötét és bűzös, egy ember számára is szűkös tömlöcbe, Árva várába vettette.”

Váradi Péter kalocsai érsek, humanista (1.)

„Kérem uraságtokat, hogy kegyeskedjék engem a kiváló és főtisztelendő kalocsai érseknek ajánlani, akinek híre páratlan műveltsége, stílusának és ékesszólásának mindenható ereje miatt nemcsak egész Itáliát hódította meg, hanem a világ minden olyan részébe is eljutott, ahol csak ismerik a latin nyelvet.” Ezt kérte 1501. április 10-én kelt levelében édesatyjától, Várdai Miklóstól a Padovában tanuló Várdai Ferenc. A levélben szereplő kalocsai érsek Váradi Péter.

Partium végvára, Rév

Rövid nagyváradi városnézés után a magyarországi turisták többnyire megállás nélkül száguldanak a Király-hágóig. Alig van tudomásuk arról, hogy a hágón erről, jobbra kanyarodva a Sebes-Körös Révi-szorosa, barlangvilága – igaz, némi gyalogtúra árán – mennyi szépséggel várja őket, arról meg végképp tájékozatlanok, hogy Partium végvára, Rév magyar zárványközössége mennyi értéket teremtett.

Csécsi Nagy Imre orvos, tanár, mineralógus

Az Érmellék fia, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja debreceni professzorként, számos tankönyv és tanulmány szerzőjeként, különböző tudományágak magyar szaknyelvének megteremtőjeként jeleskedett.

Váncsodon otthont teremtő románok

Légvonalban mintegy húsz kilométerre fekszik Nagyváradtól, gépkocsival alig félóra alatt érhető el Váncsod. Az ott ingatlant szerző váradi magyar családok mellett több román família is beköltözött, színrománok is, akik egy szót sem értenek magyarul, hiszen a Regátból kerültek a Kis-Körös menti faluba.

Oldalak