Szilágyi Aladár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Érmelléki szüretek

MÓRICZ PÁL Hajdúnánáson született 1870-ben, 1936-ban halt meg Budapesten. Debrecenben, Szegeden, Aradon, majd a fővárosban újságíróskodott. Számos novellát, regényt írt. Hangulatos, anekdotikus ízű korrajzát Szilágyi Aladár válogatta betűhíven a szerző Régi magyar élet, történetek és feljegyzések címmel 1913-ban megjelent kötetéből.

Bethlen pragmatikus politikus volt

DR. ROMSICS IGNÁC akadémikus, egyetemi tanár a nagyváradi Szacsvay Akadémia mentora, „történésztoborzója”, szellemiségének meghatározója az I. világháború utáni Magyarország egyik markáns politikusának, Bethlen Istvánnak az alakját idézte Szilágyi Aladárnak adott interjújában.

Bem tábornok kamaszkapitánya (2.) – Csatáry Grósz Lajos főorvos, egészségpolitikus

A közegészségügynek nem volt olyan területe, amellyel kapcsolatban már Nagyváradon, de főleg Budapestre kerülése után ne lettek volna intézményalapítási, korszerűsítési javaslatai. Méltó módon képviselte a magyar orvostársadalmat nemzetközi kongresszusokon, s nem utolsó sorban a fővárosi társadalmi élet egyik legszínesebb személyisége volt.

Bem tábornok kamaszkapitánya (1.) – Csatáry Grósz Lajos főorvos, egészségpolitikus

Akár egy Jókai-regény hőse is lehetett volna. A forradalom kitörése miatt félbeszakította bécsi tanulmányait, végigverekedte a szabadságharcot, törökországi emigráció, majd börtön után szerzett diplomát. Hazatérve előbb Várad, majd az ország egyik legtevékenyebb közegészségügyi szervezőjeként, a mentőszolgálat egyik alapítójaként szerzett elévülhetetlen érdemeket.

A következetesség megtestesítője

A révkomáromi Selye János Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontjának munkatársa, SZARKA LÁSZLÓ történészprofesszor a Szacsvay Akadémia őszi sorozatának előadójaként járt Nagyváradon. Tisza István történelmi szerepéről értekezett.

Bölénycsorda a határban

Érdekes tevékenységbe kezdett a Réz-hegység erdeiben Sólyomkővár (románul: Şinteu, szlovákul: Nova Huta) területén egy osztrák vállalkozó: farmot létesített amerikai bölények tartására.

Egy óriás a törpék között (1.) Szilágyi Dezső jogász, publicista, politikus

Ahhoz a XIX. század második felében kialakult, a századforduló táján gyarapodó, Nagyváradról indult, kétnemzedéknyi konstellációhoz tartozott, melynek tagjai – Csengery Antal, Tisza Kálmán, idősebb és ifjabb Lukács György, a Teleszkyek, István és János, a lajstrom koránt sem teljes – a kiegyezés utáni Magyarország politikai életében igen jelentős szerepet vállaltak képviselőként és/vagy különböző kormányok tisztségviselőiként.

Oldalak