Szőke Ferenc

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A magyar kultúra ünnepe Margittán

Évek óta Nagyvárad és Berettyóújfalu közös programokkal, közös programterv alapján több napos rendezvénnyel ünnepli meg a magyar kultúra napját. Testvérvárosi kapcsolataik révén idén Debrecen és Margitta is bekapcsolódott a közös ünneplésbe.

Nem másodrendű tantárgy a rajz

Az iskolai oktatásban néhány tantárgy a tanulók és szülők szemszögéből nézve a perifériára szorult. Sokan mellékesnek tekintik a zene-, a vallás- vagy a rajzórákat. A margittai magyar iskola rajztanárát, MARIAN NOÉMIT kérdeztük arról, miért is fontos a rajz oktatása, mit ad a gyermekeknek, milyen gyakorlati haszna van.

Nagyváradról indult, és hamarosan hazatér

BARTA SZABOLCS CM a Misszióstársaság (Lazaristák) szerzetesrend tagja, és jelenleg Budapesten teljesít missziós szolgálatot. Monospetriben találkoztam vele, a helyi plébános kérte fel a háromnapos lelkigyakorlat (triduum) szónokának.

Ady emléke él és élni fog Margittán

Margitta városában Ady Endre költészete és maga a költő különös és kiemelt tiszteletnek örvend. Valószínűleg ez így természetes, hiszen személyesen járt itt a költő. Barátjánál, Horváth Jánosnál többször is vendégeskedett, sőt nagy valószínűséggel alkotott is.

Papfalván a református egyház a magyarság vára

Az 1800-as évek első felében a Baranyi, majd a Csáky, a Fráter és a Péchy családnak voltak Papfalván birtokai. Az 1900-as évek elején a mölki apátsági uradalomhoz tartozott. A XX. század elején lakosainak túlnyomó többsége már román ajkú volt. A mára maradt, kétszáznál is kevesebb magyart a református egyházközség fogja össze.

Nem akar elszakadni a gyökereitől

Monospetri nemrég ünnepelte fennállásának 800. évfordulóját.(Lapunkban beszámoltunk róla.) A jeles alkalomra hazavárták az elszármazottakat is, sokan tettek eleget a meghívásnak. DARVAY TÜNDE képzőművész a munkáit is elhozta az iskolában megnyitott kiállításra.

Megemlékeztek Adyról Margittán

A margittai református templomkertben, az RMDSZ és az egyház támogatásával, 1994 novemberében állították fel Ady Endre mellszobrát. Azóta minden évben megemlékezést szerveznek a költő születésnapjához legközelebb eső vasárnapon.

Katolikus énekkarok Székelyhídon

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Kórustalálkozója váltott helyszíneken zajlik. Az idei a negyedik volt, és a székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemploma adott otthont neki november 21-én.

Negyedszázada testvérközségek

A Bihar megyei Érbogyoszló és Albis település (Érbogyoszló község) 25 éve áll testvéri kapcsolatban a franciaországi Bondues városával. Még az 1980-as években, a falurombolás idején Bondues jelképesen örökbe fogadta a két érmelléki települést.

Kórustalálkozó volt Székelyhídon

Érmelléki kórustalálkozó néven több mint egy évtizedes múltja van Székelyhídon a kórustalálkozóknak. Az idén november 14-én immár tizenegyedszerre rendezték meg. Erre meghívást kapnak a környékbeli kórusok és anyaországi énekkarok, népdalkörök is.

Oldalak