lelkipásztor

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Pásztorra talált Margittán a baptista közösség

A margittai magyar baptisták majdnem fél évtizeden át helyi lelkipásztor irányítása nélkül gyakorolták hitüket. Sokáig kutakodtak, kerestek, míg végül DÓCZI TIBOR személyében megtalálták pásztorukat, s ő el is fogadta meghívásukat. Befogadó, szerető közösségre talált Margittán, megszerette a helyet, és ma már otthonának tekinti.

Új pásztor a szalontai baptista közösség élén

Kiemelkedő istentiszteleti alkalomra került sor nemrégiben a hajdúvárosi magyar baptista templomban: hivatalába iktatták a Magyar Baptista Egyház új pásztorát, MEZEI ÖDÖNT. Az április végén avatott lelkipásztorral elképzeléseiről, céljairól is beszélgettünk.

Szalárdra húzta a szíve

KNECHT JÓZSEF plébános a Szatmár megyei Mezőfényen született 1952. december 6-án, ott végezte el az elemi iskoláit, majd a gyulafehérvári kántoriskolában és a teológián folytatta tanulmányait. Bihar és Szilágy megyei kitérőkkel, kilencévnyi bugaci szolgálat közbeiktatásával ismét elfoglalhatta a szalárdi plébániát.

Fogyatkozik, de építkezik az érábrányi gyülekezet

Bályokon született 1971-ben, általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a margittai líceumban érettségizett 1989-ben. A kolozsvári református teológián végezte el felsőfokú tanulmányait, 1996-ban diplomázott. Előtte még negyedévben exmittálták segédlelkésznek Szatmárnémetibe a Németi Egyházközségbe. Diplomázás után 1996. szeptember 1-jén püspöki kinevezéssel Érábrányba helyezték. Attól kezdve mind a mai napig az ottani református közösséget szolgálja. Tíz éve megházasodott, felesége berettyószéplaki születésű, jelenleg a helybéli gyógyszertár gyógyszerésze.

Oda rendelik, ahol építkezni kell

A csángóföldi DUMA FERENC tiszteletbeli kanonok az ország számos vidékét megjárta, hogy papi hivatását betölthesse. Másfél-másfél évtizedes krasznai, majd szalacsi szolgálat után a közelmúltban helyezték át ismét, ezúttal Székelyhídra.

Botos András emlékére

Az elhunytak irányába megmutatkozó részvétünk valójában önmagunk sajnálata, hisz mi, az itt maradottak kurtíttatunk meg, leszünk kevesebbekké azáltal, hogy elveszítünk egy családtagot, egy barátot, egy testvért. Botos András szalacsi református lelkipásztor, korábbi temesvári segédlelkész 57 éves korában távozott közülünk.