hajdú

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Rhédeyek Váradon (4.) – Id. Rhédey Ferenc várkapitány

Hősünket a prágai udvar intrikái, nehezen kezelt hajdúi egy részének Bethlen elleni árulása sem volt képes megfélemlíteni. Megmaradt a fejedelem hűségén, és betegágyából hadra kelve fényes győzelmet aratott a pártütők fölött.

A Rhédeyek Váradon (2.) – Id. Rhédey Ferenc várkapitány

A váradi kapitány inkább tanáccsal, mint karddal szolgált a Rákóczi Zsigmond után trónra lépő Báthori Gábornak. Hathatósan működött közre a hajdúmozgalmak lecsendesítésében, illetve a Magyarországgal való egyezség létrehozásában, és megtartotta Erdélynek Végváradot.

Bocskai hajdúi és az esélyegyenlőség

Az elmúlt héten hajdúkonferenciát rendeztek Bihardiószegen, amelyen környékbeli és magyarországi meghívottak vettek részt. A református templomban Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese tartott igei alapra fektetett, a helytállásról, a hajdú erényekről szóló megszívlelendő beszédet. Gellért Gyula helybéli lelkipásztor, a hajdú-hagyományok őrzője, továbbadója, a témát kimerítő alapos szakmai előadást tartott a korszak politikai, katonai, gazdasági vonatkozásiról, összefüggéseiről.