Érsemjén

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Lóháton, szekéren át a határon

A magyarországi Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport- és Kulturális Egyesület az érsemjéni önkormányzattal együttműködve történelmi emlékezést szervezett május 13-án a bihari település főterén.

Többlépcsős határnyitás

Tíz határátkelőhely nyílt meg egyszerre február 18-án Románia és Magyarország között, három közülük Bihar megyében van. Március végéig időszakosan, szombatonként 10 és 18 óra között emelik fel a sorompót, de az a cél, hogy végül állandó átkelési pontok legyenek.

A néptánc vezeti életüket

Ritka, de nagyon szerencsés dolog az, ha a házastársaknak ugyanaz az életcéljuk, a szenvedélyük, és teljesen azonos az érdeklődési körük. Erre ékes és kézzelfogható bizonyíték a SÜTŐ házaspár, JUDIT és SZABOLCS. Mindkettőjük életének legfontosabb eleme a néptánc, ez határozza meg, vezeti életüket.

Semjénben tisztelik nagy elődeik emlékét

Január 22., a magyar kultúra napja minden magyarlakta vidéken jeles ünnep. A különösen gazdag kulturális örökséget magáénak mondható Érsemjénben az év minden napját jellemzi a nagy elődök hagyatékának megbecsülése.

Köszöntsön reánk egy mai nyelvújítás!

„A nyelv egyik legféltettebb kincse, egyik legfőbb dísze nemzetünknek. A nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője. Érzi ezt mindenki, s szereti a nyelvet szent hazafisággal.” E tartalmas megállapítást vármegyénk egyik halhatatlan személyisége, Kazinczy Ferenc vetette papírra.

Újsemjénnek hívják, Feketefaluként ismerik

Hiába tudakozódna az ember az érsemjéniektől, merre van az Újsemjén nevű falurész, nagyon kevesen tudnának útbaigazítást adni. Ha viszont azt kérdezzük, hogy miként lehet eljutni Feketefaluba, arra már sokan mondják a választ.

Bankasor, távol a világ zajától

Gyerekkorom óta vonz a tanyavilág, hiszen szülővárosom, Érmihályfalva, de főleg Érsemjén környékén sokan éltek, élnek ilyen közegben. A Semjénhez tartozó Barantón, Bugyasoron és Bankasoron élők egykor a mihályfalvi állami gazdaság farmjain dolgoztak, de 1989 után a gazdaság megszűnt. A tanyák egy részét is felszámolták, ma már csak a Bankasoron élnek nagyobb számban.

Szórakozás, múlttisztelet, értékteremtés Érsemjén faluünnepén

Érsemjénben nincs olyan falunap, hogy ne avatnának fel egy szobrot, valamilyen létesítményt, a közösség javát szolgáló ingatlant. Így volt ez az elmúlt hétvégén az immár tizenhetedik faluünnepen is, amikor Cseke Attila parlamenti képviselő jelenlétében a községhez tartozó Barantón közösségi házat avattak.

Érsemjénben terem a kalocsai paprika

A kellemesen enyhe tavaszi idő kicsalogatta a gazdákat a kiskertekbe. Itt az ideje a gyümölcsfák lemosó permetezésének, még mielőtt szaporodásnak indulnának a kérgen, az ágak között télen megtelepedett élősködők. Az érsemjéni Bányai család is munkához látott.

Megvették a kúriát, hogy tatarozhassák

Mivel a magyar ember híres irigykedő természetéről, nem meglepő, hogy Balazsi József érsemjéni polgármestert is gyakran illetik ekként epés megjegyzéssel elöljáró kollégái: „rólad mindig csak jókat ír az újság”. Mi tagadás, még a kákán is göcsöt keresőknek sem igen terem ott babér, az Érmellék, sőt Bihar megye gyöngyszemévé lett Érsemjén. Egy falu, ahol mindig történik valami.

Oldalak