Értarcsa

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tettre készen érkezett új szolgálati helyére

GECSE TAMÁS református lelkipásztor bihari-szilágysági gyökerekkel rendelkezik, s fiatal kora ellenére már több helyen szolgált. Márciusban elfogadta az értarcsai gyülekezet meghívását, és úgy érzi, otthonról hazaérkezett. Gyorsan halad a gyülekezeti ismerkedéssel, és tervezi a lelki és fizikai építkezést.

A visszalopott tarcsai lápvilág

Lassan töri át a nádas sűrűjét a délelőtti napsugár. Még harmattakaró alatt mozgolódik a rét. Szél himbálja a búzatáblákat, pipacsvágyakozással teli. Cuppanva csuka csattan a tükörsima vízen.

Jó gazdaszellemmel irányítják Értarcsát

Kiváló emberismeret, jó szervezőkészség, sok évtizedes tapasztalat jellemzi BORDÁS KÁROLYT, Értarcsa község polgármesterét. A jó gazdaszellem meglátszik a községalkotó településeken, nagyfokú infrastrukturális fejlesztéseket valósítottak meg az utóbbi négy esztendő alatt.

Értarcsán csatát nyertek a forradalmárok

Bár Romániában még nem munkaszüneti nap március 15., mégis, aki csak tehette a helybéliek közül, ott volt az értarcsai ünnepségen. Annál is inkább, mivel az idén csataimitációval emlékeztek az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra.

Értarcsa papja holland földön tanult

Egyéves mesterképzés elvégzése után, nemrég tért haza a hollandiai Kampen városából KULCSÁR ÁRPÁD, Értarcsa református lelkipásztora. Ottani ténykedésének körülményeiről, az általa pásztorolt gyülekezet múltjáról, jelenéről beszélgettünk.

Értarcsán személygépkocsi-parkoló épült

A kispályázatos Leader-program hasznos beruházásokra adott lehetőséget sok önkormányzatnak. Értarcsán a hivatali ügyintézést megkönnyítendő, autóparkolót építtettek a községháza szomszédságába.

Lápvidéki lét újjászületőben

A természeti egyensúly megbomlása mellett az emberek ősi megélhetési formái is odalettek az Érmellék lápvidékének lecsapolásával. A gazdag állatvilág, a madarak sokasága, a hemzsegő halállomány eltűnt. Egyik percről a másikra elnémult a táj, a suhogó madárrajoktól már nem sötétült el a látóhatár, nem susogott már a nádas nyári estéken szerelmes szirénmesét, csak békák éjszakai brekegése törte meg vészjóslóan az odalopott csendet.

Gyülekezeti ház szépül Értarcsán

Közadakozásból és közmunkából 1946-ban építette újjá az értarcsai református egyházközség a régi kántor-tanítói lakást, a pirosban álló épületet azonban államosították.

Nyári vizit Értarcsán

A községen átfutó Nagyvárad–Szatmárnémeti autóút forgalma zajos robajjal veri fel az értarcsai békés, falusi nyugalmat. Még a suhanó személygépkocsiból is nehéz nem észrevenni a takaros főutcát, a sánc mögötti virággal borított részt, amely az ott élők szorgalmáról, rendszeretetéről árulkodik.