Magyarkéc

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Ez a falu város – Magyarkéc

Magyarkéc egykoron a Csáky család birtokát képezte, írásos dokumentumokban először 1397-ben jelenik meg Kech néven. Később Keech, Eghazaskeecz, majd 1913-ban Magyarkécz néven írtak róla. Fél évszázada közigazgatásilag Margitta része.

Újjáépült szeretetből

Idén februárban leégett a magyarkéci parókia födémje. Azonnali és példás összefogás eredményeként alig egy hónap alatt újjáépült a tető, s a gyülekezet a püspök részvételével augusztus elején hálaadó istentiszteleten mondott köszönetet a gondviselésért.

Összefogás a parókiáért

Református és más felekezetű gyülekezetek, az önkormányzat, magánszemélyek és a kivitelezők példás áldozatvállalása révén alig egy hónap alatt sikerült helyreállítani a magyarkéci parókia leégett tetejét.

Isten kegyelméből épülő gyülekezet

MIKE PÁL magyarkéci református lelkipásztor Zilahon született 1976-ban, szülővárosában érettségizett, abban a középiskolában, ahol egykor Ady is diákoskodott.

Nívós karácsonyköszöntés Magyarkécen

Mike Pál magyarkéci református lelkipásztor annak ellenére, hogy már nem az Érmelléki Református Egyházmegye ifjúsági előadója, a fiatalok nevelését továbbra is a szívén viseli. Nyaranta hitre nevelő táboroztatásokat szervez, aminek eredményeként tanítványai évek óta zsinórban nyerik a különböző szintű bibliavetélkedőket. Nem csoda hát, hogy karácsony alkalmával is megmozgatta a fiatalokat; a magyarkéciek mellett a margittaikkal és az érszőllősiekkel színvonalas műsorral készültek a kéci gyülekezet megörvendeztetésére, az Isten iránti hálaadásra.

Margitta nem feledkezik meg a gondjára bízott kistestvérről

A múlt rendszerben a lakosság megkérdezése nélkül csatolták Magyarkécet és Genyétét Margittához. Tulajdonképpen senkinek sem jó ez a kényszerházasság, város számára plusz teher a költségvetésben, a falu pedig elveszíti azokat a támogatásokat, amiket önálló településként megkaphatna. A szétválás viszont bonyolult, nehezen járható út, vannak települések, ahol már évekkel ezelőtt elkezdték, és még nem értek a végére. A helyzettel tehát, ha nem is kell szeretni, de együtt kell élni.