Vedresábrány

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hamarosan községközpont lesz Monospetri

A községek kialakításakor és a községközpont meghatározásakor fontos, sőt mondhatni főszerepet játszott az etnikai szempont. Ezért esett a választás annak idején a „kedvezőbb összetételű” Vedresábrányra a nagyobb és fejlettebb Monospetri helyett. Ezen akar változtatni a helyi önkormányzat.

Van már alpolgármestere Vedresábránynak is

Az északkelet-bihari község önkormányzata több mint másfél évtizeden át alpolgármester nélkül dolgozott. A viszálykodás elkerülése végett inkább nem töltötték be a tisztséget, de most KOZÁK RÓBERT személyében általánosan elfogadott segítőt kapott a polgármester.

Jó gazdája a községnek

Vedresábrány polgármestere, BARCUI BARNA negyedik mandátumát tölti az elöljárói tisztségben. Választói bizonyára elégedettek a munkájával, mert mindig fölényesen nyer a helyhatósági választáson.

Három település ifjait fogják össze

A Moke (Monospetri, Keresztúri Ifjak Egyesülete) 2014 áprilisában alakult meg azzal a határozott céllal, hogy közös programokba vonja be a monospetri és az apátkeresztúri ifjúságot. Már fiókegyesülete is van, s idénre az egész községet megmozgató rendezvény szervezését vette tervbe.

A közösségépítés a legfőbb feladat

BOTOS JÚLIA (lánykori nevén Kocsis) 2012. szeptember 1-jétől szolgál a vedresábrányi református gyülekezet lelkipásztoraként. A fiatal generációt képviseli, s mindjárt „a mély vízbe” dobták, hiszen belecseppent a felújítási munkálatok közepébe.

Megszépült az Istenháza Vedresábrányban

Újra van temploma a vedresábrányi református közösségnek. Amikor már-már reménytelen volt a helyzet és úgy nézett ki, innen nincs kiút, megérkezett a segítség. Az Árpád-kori templom sajnos olyan állapotba került, hogy mindenképpen komoly felújításra szorult. Ezt a költséget azonban a helyi közösség semmiképpen nem tudta volna kitermelni.

Kalákák megyeszerte

A múlt hónap utolsó napjaiban is számos Bihar megyei településen gyűltek össze a helybeliek, hogy a tavasszal indított Tulipán Kaláka mozgalom részeseiként csinosítsák lakókörnyezetüket.

Több településen is fejlesztenek

A hosszú gazdasági pangást követően mintha falvakon is elkezdődött volna némi előrelépés. A településeken járva egyre-másra tapasztaljuk, hogy félbemaradt munkálatok folytatódnak, vagy éppenséggel újabb beruházások kezdődnek.