anyanyelv

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Arany költői nyelvének gazdagsága

„Arany János az a magyar író, aki a legmagyarabbul írt, akinek költői kifejezési eszköze mindeddig a legmagasabb szintre emelkedett.” (Lőrincze Lajos)

Szótárral a diákok jobb szövegértéséért

Tavaly év végén jelent meg DANISS GYŐZŐ Mit jelent? című diákszótára a magyarországi Tinta Könyvkiadónál. Ebből az alkalomból beszélgetett a szerzővel Cserháthalápy Ferenc, a kiadó külső munkatársa.

Köszöntsön reánk egy mai nyelvújítás!

„A nyelv egyik legféltettebb kincse, egyik legfőbb dísze nemzetünknek. A nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője. Érzi ezt mindenki, s szereti a nyelvet szent hazafisággal.” E tartalmas megállapítást vármegyénk egyik halhatatlan személyisége, Kazinczy Ferenc vetette papírra.

Szüntelenül gyarapítsuk szókincsünket!

Édes anyanyelvünkkel nem bánhatunk mostohán vagy tékozló fiú módján. Sok ezer éves örökségünket még a csillogó aranynál is figyelmesebben, gondosabban kell őriznünk! Kinek-kinek kötelessége ezt a kincset a maga fényében fölragyogtatni, megőrizni, sőt gazdagítani.

A magyar nyelv ünnepe

„A hazai nyelv a nemzeti szeretetnek a legszorosabb kapcsa még azoknál is, akiknek nemzete különböző részekre szaggatkozott.” (Kazinczy Ferenc)

Egynyelvűsítés ellen kell fellépni

A román nyelv kizárólagos használatát előíró törvénytervezet benyújtásával kezdődött meg a bukaresti parlament őszi ülésszaka. BIRÓ ROZÁLIA szenátor az ellenérveket sorakoztatta fel sajtótájékoztatóján, és politikai nyilatkozatot is megfogalmaz e tárgyban.

Művelődjünk anyanyelvünkön!

Édes anyanyelvünkkel nem bánhatunk mostohán vagy a tékozló fiú módján! Több ezer éves örökségünket még a csillogó aranynál is figyelmesebben, gondosabban kell őriznünk! Ezt a kincset kinek-kinek kötelessége a maga fényében fölragyogtatni, megtartani, sőt gazdagítani.

Nagyváradon ünnepli az anyanyelv napját az Igen, tessék!

Anyanyelvhasználat: igények és lehetőségek címmel tart konferenciát pénteken az IGEN, TESSÉK! mozgalom. Előad többek között Péntek János nyelvész, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke is, az esemény fővédnöke Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja.

Nyelvőrségen - Köszönj szépen, fiacskám!

A pallérozott szülők e biztatással ösztönzik gyermeküket, hogy üdvözölje azt a nénit, bácsit, akivel édesapja vagy édesanyja összefutott, és beszédbe elegyedett. A két-három éves Jancsika a feléje forduló felnőttektől eladdig a pá, baba hangcsoportot hallotta. Most mit mondjon, ha szülei erre biztatják? Azt, amivel őt köszöntötték: pá, és ha úgy nevelték, megpótolja kezecskéje integetésével.

Nyelvőrségen – Fölösleges lejelentkeznünk

Lapunk szerzői, szerkesztői tudatában vannak, mennyire fontos eszköze, támasza, lételeme önazonosságunk megőrzésének az anyanyelv. Hasábjainkon igyekeztünk is felelősséggel bánni vele. Most induló, Nyelvőrségen felcímet viselő sorozatunkkal olvasóinkat is nyelvünk épségének, tisztaságának megóvására serkentjük.

Oldalak