Önkormányzat

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Innen nem költöznek el a fiatalok

Jákóhodos nevét először 1268-ban említi egy oklevél, később a püspöki tizedlajstromban mint egyházas község szerepel. Az 1300-as évek elejéig Hodos a neve, 1349-ben a Jákó családról nevezik el: Jákó-Hodosnak. A XVI. században a Zólyomiak az urai.

Újra kiírták a népszavazást Nagyváradon

Eredménytelen lett május 10-én a bihari megyeszékhelyen a referendum Szentmárton község beolvasztásáról. A városi tanács szombaton egyszerű többséggel jóváhagyta, hogy június 14-én ismét az urnákhoz szólítsák ez ügyben a váradiakat.

Kedvezményes áron már kaphatók a bérletek a Szabadság Fesztre

A Szabadság Fesztet a margittai strandon ebben az évben július 9–12. között szervezi meg a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) és a társult szervezetek és intézmények. Változatos és számos szórakozási lehetőséget kínáló rendezvény áll előttünk.

Motoros felvonulás két ország hat megyéjén át

Romániai és magyarországi motoros klubok idén immár hatodszorra hirdették meg nemzetközi akciót „Tiszteljük egymást a forgalomban!” címmel. Céljuk, hogy felhívják a közlekedésben részt vevők figyelmét arra, hogy a saját és embertársaik épségének megőrzése érdekében tartsák be a szabályokat.

Elkészült a Szabadság Feszt keretprogramja

A július 9–12. közötti margittai Szabadság Feszt szervezői összeállították a Bihar megyei ifjúsági fesztivál keretprogramját, amit az elmúlt évek tapasztalatai, a szervező partnerekkel tartott folyamatos konzultáció és a fiatalok körében végzett igényfelmérés figyelembevételével raktak össze.

Száznegyven éve épült az utolsó kanonoki ház

1875-ben építették a Kanonok soron – a 19. szám alatt – az utolsó kanonoki házat. Az első körülbelül 255 éve, Alapy János kanonok (1753–1778) idejében épült Forgách Pál püspök rendeletére. Ez a ház a sorban is az első helyet foglalja el, ma a 7. számot viseli.

Ha farsang, akkor kabaré!

A margittai Horváth János Társaság színjátszó csoportja 22 éve nem lankadó sikerrel mutatja be a hamvazószerda előtti hétvégén farsangbúcsúztató kabaréját. Idén is így történt. Mivel a margittai művelődési ház felújítás alatt áll, a bemutatót érszőlősön tartották meg.

A Rhédey-mauzóleum egykoron és ma

„Az úgynevezett Rhédey-kertet, melynek egy része néhai Kohányi Kacsándy Theresia kedves feleségem és önmagam mulandóság alá vetett része örökös nyugvóhelyének vagyon szentelve – az egész publikumnak üdőtöltésére szolgáló közönséges mulatóhelynek elkészittetvén, halálom után hatezer forint capitalissal együtt Nagyvárad városának oly móddal testállyam, hogy azon kert soha el nem idegenitessék, sem akármely szin vagy tekintet alatt más végre fordittassék…” Gróf Rhédey Lajos 1804. március 18-án kelt végrendeletéből idéztünk.

Bartók Béla mellszobra áll majd Köröstárkányban

Az ötletgazda, SZAKÁCS ZOLTÁN köröstárkányi református lelkész, MIKLÓ ERNŐ helyi RMDSZ-elnök, SZABÓ ÖDÖN parlamenti képviselő, az RDMSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke és BORSI LÓRÁNT, a Tulipán Kaláka Egyesület vezetője sajtótájékoztatón számolt be Bartók Béla mellszobrának elkészültéről. A szobrot haza is vitték Tárkányba.

Oldalak